top of page

多用途活動區

區域內已安排有車呔保護的人造草地,如舉辦單車、平行車、小型賽車等活動是首選

  • 商議
  • Shui Tau Road

服務說明

為配合活動需要,詳情請聯絡 謝小姐 2473 0738,info@musicfarm.com.hk


近期時段


連絡人詳細資料

  • Lot 639 DD No. 109, Shui Tau Chuen, Kam Tin, Yuen Long, N.T., Hong Kong


bottom of page