top of page

戶外煮食區

農莊另一特色重點,名符其實在大自然中煮食,設有焗爐,柴火工具

  • 商議
  • Shui Tau Road

服務說明

為配合活動需要,詳情請聯絡 謝小姐 2473 0738,info@musicfarm.com.hk


近期時段


連絡人詳細資料

  • Lot 639 DD No. 109, Shui Tau Chuen, Kam Tin, Yuen Long, N.T., Hong Kong


bottom of page